หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ตุ๊กตา จมาพร แสงทอง