หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง คริส พีรวัส, สิงโต ปราชญา, เอด้า ชุณหวชิร