หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง กิติญา หอยแก้ว, จิราภรณ์ ดีประเสริฐ, ปรัชญา ปาลี