หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ไพรเพ็ญ โดย เมจิ ชมพู่ พลอย

เห็นหนหาวพราวพร่างแสง
ลมโชยแซงแซกม่านไม้
เสียงหวูหวิวพริ้วลมไพร
โอดครวญคล้ายรัญจวนใจสวาทแขไขในนภา

เสียงแจ๋วใสไรหริ่งร้อง
เริงคะนองนวลเนตรฟ้า
น้ำค้างย้อยพร้อยพรมมา
หรีดเริงร้องก้องพนาประหนึ่งจะท้าเสียงไพร

โศรกครวญไห้โหยหวนหา
ปวงปักษานางโมราพิไร
โอดโอยโหยหวนชวนพรั่นใจ
คิดไปพาให้เยือกเย็น

แขฉายโฉมโลมลูบไล้
นวลละไมไพรเพริศเห็น
วับวับแสงแจงสีเพ็ญ
ฉาบเงาทะมึนมาเป็นทองอาบโอบไว้ไพรงาม

โศรกครวญไห้โหยหวนหา
ปวงปักษานางโมราพิไร
โอดโอยโหยหวนชวนพรั่นใจ
คิดไปพาให้เยือกเย็น

แขฉายโฉมโลมลูบไล้
นวลละไมไพรเพริศเห็น
วับวับแสงแจงสีเพ็ญ
ฉาบเงาทะมึนมาเป็นทองอาบโอบไว้ไพรงาม

วับวับแสงแจงสีเพ็ญ
ฉาบเงาทะมึนมาเป็นทองอาบโอบไว้ ไพรงาม