หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ในตอนที่มันเกิด (Meanwhile) โดย เสลอ Slur

เร็วไปอาจพลาดความงามในตอนที่มันเกิด
และปลายทางไม่สำคัญเลยเท่าทางที่เธอเดินผ่าน

หยุดฟังเถอะเพลงที่ทำให้เธอต้องเสียใจ
หาเหตุผลถ้อยคำซ้ำเติมอีกต่อไป

วันที่เธอเดียวดาย จงจำ ความสุขเอาไว้
ที่รักเธอ โอบรัดเธอ คนที่อยู่ข้างเธอ
คือความห่วงใย คอยเติม ความสุขเหล่านั้น
ด้วยรักเธอ หากแม้ตะวัน ลาดับไป
แต่เธอยังดูสวยงาม ตลอดไป

โลกยังคงเดิม แค่เธอรับความทุกข์ใจได้เอง

หยุดฟังเถอะเพลงที่ทำให้เธอต้องเสียใจ
หาเหตุผลถ้อยคำซ้ำเติมอีกต่อไป

วันที่เธอเดียวดาย จงจำ ความสุขเอาไว้
ที่รักเธอ โอบรัดเธอ คนที่อยู่ข้างเธอ
คือความห่วงใย คอยเติม ความสุขเหล่านั้น
ด้วยรักเธอ หากแม้ตะวัน ลาดับไป
แต่เธอยังดูสวยงาม ตลอดไป

วันที่เธอเดียวดาย จงจำ ความสุขเอาไว้
ที่รักเธอ โอบรัดเธอ คนที่อยู่ข้างเธอ
คือความห่วงใย คอยเติม ความสุขเหล่านั้น
ด้วยรักเธอ หากแม้ตะวัน ลาดับไป
แต่เธอยังดูสวยงาม ตลอดไป