หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ใจโทรมๆ โดย เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์

แม้ใจจริง จะรักเพียงใด
แม้ในใจ ยังอยากจะมี
ตัวเธอนั้นไว้นานเท่านาน

อยากมีทางเดินร่วมกัน
อย่างที่ใจเราเคยคิดกัน
อย่างที่ฝันกันมาด้วยกัน

แต่แล้วความจริงก็รู้กันดี
ฉันคงมีความสุขแต่เพียง
ลมลม แล้งแล้ง มีให้เธอ
กับใจโทรมโทรมก้อนหนึ่ง
กับชีวิตเพียงวันข้ามวัน
สิ่งที่ฝันมันคงไม่จริง

ให้โอกาสเธอได้เดินจากไป
จากไปเสียก่อน
ก่อนจะเห็นน้ำตาผู้ชาย
โปรดจงอย่าหันมองกลับมา
เดินไปให้ไกลให้สุดสายตา
แล้วเธอคงได้พบ ทางเดินใหม่

แม้ใจจริง จะรักเพียงใด
แม้ในใจ ยังอยากจะมี
ตัวเธอนั้นไว้นานเท่านาน
อยากมีทางเดินร่วมกัน
แต่เธอคงมีทางที่ดี
กว่าที่ฉันจะมีให้เธอ

ให้โอกาสเธอได้เดินจากไป
จากไปเสียก่อน
ก่อนจะเห็นน้ำตาผู้ชาย
โปรดจงอย่าหันมองกลับมา
เดินไปให้ไกลให้สุดสายตา
แล้วเธอคงได้พบ ทางเดินใหม่

อยากเพียงแต่ให้โอกาสเธอ
ได้เดินจากไป จากไปเสียก่อน
ก่อนจะเห็นน้ำตาผู้ชาย
โปรดจงอย่าหันมองกลับมา
เดินไปให้ไกลให้สุดสายตา
แล้วเธอคงได้พบ ทางเดินใหม่

ขอให้เธอได้พบทางเดินใหม่