หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง แพ้ผู้หญิงกินป่นกบ โดย แอม ศรนรินทร์

ป๊าด มาเป็นตาฮักคักแท้ลูกแม่ใหญ่อันนี้
แนมปุ๊บถูกใจอยากได้เป็นเมียเลยทันที
สิมีวิธีเฮ็ดจั่งใด๋น้อ

โอ๊ย มาถืกใจคักบ่มักบ่ได้แล้วแบบนี้
ยามเจ้างมหอยซ้อนฮวกหย่างก่นกุดกิขี่
ตรงตามวิถีที่ตั้งไว้ เลย

น่าฮักเป็นตาตายแท้ อีพ่ออีแม่ ข่อยบ่เคยเห็น
งมหอยซอดฮวกลวกผัก คือมาเฮ็ดเป็น
อยากได้เป็นลูกใภ้แม่ บ่ได้ตอแหลเจ้าดอก
อ้ายหลงเจ้าแล้วอ้ายขอบอก

แพ้ผู้หญิงกินป่นกบ แพ้ผู้หญิงกินลาบเทา
แพ้ผู้หญิงกินเหล้าขาว อ้ายแพ้ผู้สาวเกิบดาวเทียม
แพ้ผู้หญิงก่นจี่โป่ม แพ้ผู้หญิงมีขี่โพ้
แพ้ผู้หญิงเล่นไฮโล อ้ายแพ้ผู้หญิงบ่ไฮโซ
น่าฮักโพดโพแท้น้ออิหล่า

น่าฮักเป็นตาตายแท้ อีพ่ออีแม่ ข่อยบ่เคยเห็น
งมหอยซอดฮวกลวกผัก คือมาเฮ็ดเป็น
อยากได้เป็นลูกใภ้แม่ บ่ได้ตอแหลเจ้าดอก
อ้ายหลงเจ้าแล้วอ้ายขอบอก

แพ้ผู้หญิงกินป่นกบ แพ้ผู้หญิงกินลาบเทา
แพ้ผู้หญิงกินเหล้าขาว อ้ายแพ้ผู้สาวเกิบดาวเทียม
แพ้ผู้หญิงก่นจี่โป่ม แพ้ผู้หญิงมีขี่โพ้
แพ้ผู้หญิงเล่นไฮโล อ้ายแพ้ผู้หญิงบ่ไฮโซ
น่าฮักโพดโพแท้น้ออิหล่า

แพ้ผู้หญิงกินป่นกบ แพ้ผู้หญิงกินลาบเทา
แพ้ผู้หญิงกินเหล้าขาว อ้ายแพ้ผู้สาวเกิบดาวเทียม
แพ้ผู้หญิงก่นจี่โป่ม แพ้ผู้หญิงมีขี่โพ้
แพ้ผู้หญิงเล่นไฮโล อ้ายแพ้ผู้หญิงบ่ไฮโซ
น่าฮักโพดโพ น่าฮักโพดโพ น่าฮักโพดโพ
น่าฮักโพดโพแท้น้ออิหล่า