หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง เอ๊าะเจ๊าะแอ๊ะแจ๊ะ โดย สมถุยแบนด์

กูอยากอยู่เมาะๆ แมะๆ แล้วมึงสิมาเอาะเจาะแอะแจ๊ะ
กับกูอีกเฮ็ดหยัง โอ๊ยอีปอปถั่ง

แต่กี้แต่ก่อนนั้นยอมรับว่ากูขาดมึงบ่ได้
สิขี้สิเยี่ยว สิตดกะเป็นหน้ามิง
ถึงมึงสิอ้วนทองไข่คืออึ่งกูกะยังฮัก
ถึงหน้าสิดำคือน้ำขี้สีกผมบ่เคยหวีเป็นสังกะตัง
อ้วนสันดำแหล่หัวแหนขี้ตะแล้ดำกูกะฮักมึง ผู้เดียว

กูคงสู้เขาบ่ใด้ขี้ไคกูหล่อเกินไป
เว่ามาแล้วอุกอั่งใจอิหลี
สิกลับมาหยังตอนนี้กูลืมมึงเบิดแล้ว

กูอยากอยู่เมาะๆ แมะๆ แล้วมึงสิมาเอาะเจาะแอะแจ๊ะ
กับกูอีกเฮ็ดหยัง โอ๊ยอีปอปถั่ง
บัดยามสิไปกะเปิดดากแล่นหนี
บัดยามเขาถิ่มมึงจั่งคิดได้
ออนซอนโลดแหล่วมึงเฮ้ดหยังไว้
กูจำได้ดีโอ๊ยลูกอิผี กูบ่เอามึงดอก

กูคงสู้เขาบ่ใด้ขี้ไคกูหล่อเกินไป
เว่ามาแล้วอุกอั่งใจอิหลี
สิกลับมาหยังตอนนี้กูลืมมึงเบิดแล้ว

กูอยากอยู่เมาะๆ แมะๆ แล้วมึงสิมาเอาะเจาะแอะแจ๊ะ
กับกูอีกเฮ็ดหยัง โอ๊ยอีปอปถั่ง
บัดยามสิไปกะเปิดดากแล่นหนี
บัดยามเขาถิ่มมึงจั่งคิดได้
ออนซอนโลดแหล่วมึงเฮ้ดหยังไว้
กูจำได้ดีโอ๊ยลูกอิผี

กูอยากอยู่เมาะๆ แมะๆ แล้วมึงสิมาเอาะเจาะแอะแจ๊ะ
กับกูอีกเฮ็ดหยัง โอ๊ยอีปอปถั่ง
บัดยามสิไปกะเปิดดากแล่นหนี
บัดยามเขาถิ่มมึงจั่งคิดได้
ออนซอนโลดแหล่วมึงเฮ้ดหยังไว้
กูจำได้ดีโอ๊ยลูกอิผี กูบ่เอามึงดอก