หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ฮาลาบาลา (Halabala) โดย หน่อง นาคราชคู่

ฮาลาบาลา ฮาลาบาลา ฮาลาบาลา ฮาลาบาลา
ฮาลาบาลา เป็นสวนป่าพระนามาภิไธย
ประวัติป่า สามชายแดนใต้ เป็นที่อาศัย ของหมู่สัตว์นานา
ทอดตัวเป็นแนวยาว ในเขตพื้นที่ นรา ยะลา
ความอุดมสมบูรณ์ผืนป่า จนได้นามว่าป่าพรหมจารี

มีแม่น้ำสำคัญ สามสายไหลผ่าน หล่อเลี้ยงชีวี
เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ นรา ยะลา และปัตตานี
เป็นแหล่งรวมสัตว์ป่า พืชพันธุ์นานาหลายหลากมากมี
ฮาลาบาลายังมี ชนพื้นเมืองเงาะป่าซาไก

ด้วยความสำนึก ในพระมหา กรุณาธิคุณ
พิทักษ์ เอียดแก้ว จึงเอากายเป็นทุน
พิทักษ์ป่าพิทักษ์ความสมดุล ให้ผืนป่าฮาลาบาลา

ผู้ไม่เคยหวาดหวั่นในหน้าที่ ทำหน้าที่ ปกปักรักษา
ตำรวจตระเวนชายแดน 445 ชุดพิทักษ์ป่า พระนามาภิไธย

ฮาลาบาลา เป็นผืนป่าชื้นชายแดนใต้
มีสัตว์ป่าอาศัยมากมาย สมุนไพร นานามากมี
สายน้ำภูเขาสัตว์ป่า ควรพิทักษ์ รักษาให้ดี
ฮาลาบาลาแห่งนี้ เป็นพื้นที่พระนามาภิไธย

ด้วยความสำนึก ในพระมหา กรุณาธิคุณ
พิทักษ์ เอียดแก้ว จึงเอากายเป็นทุน
พิทักษ์ป่าพิทักษ์ความสมดุล ให้ผืนป่าฮาลาบาลา

ผู้ไม่เคยหวาดหวั่นในหน้าที่ ทำหน้าที่ ปกปักรักษา
ตำรวจตระเวนชายแดน 445 ชุดพิทักษ์ป่า พระนามาภิไธย

ตำรวจตระเวนชายแดน 445 ชุดพิทักษ์ป่า พระนามาภิไธย

ฮาลาบาลา ฮาลาบาลา ฮาลาบาลา ฮาลาบาลา