หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ฮัก โดย ไอดิน อภินันท์

ต่อให้อีตะเว็นหน่วยเก่า ยามมื้อเซ้าสิขึ้นทางใหม่
ต่อให้อี้เกิ้งดวงบักใหญ่ สิไปซอดฟ้าแจอื่น
ต่อให้โลกใบนี้มันสิเซาหมุน จนว่าบ่มีวันคืน
ใจดวงนี้กะสิบ่เป็นอื่น ฮักยังแตกวื้นๆ เป็นเจ้าทุกนาที

เซ้ากะฮัก สวยกะฮัก บ่ายกะฮัก แลงมากะฮัก
ก่อนสินอน กะฮัก ฮัก ฮัก โอ๊ย ฮักได้ฮักดี
วันจันทร์กะฮัก อังคารกะฮัก
วันพุธกะฮัก พฤหัสกะฮัก
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กะฮัก ฮัก ฮัก โอ๊ย ฮักเจ้าอีหลี

บ่ว่างานสิหนักปานใด๋ กะยังไหวสู้บ่เคยย้าน
ออกบ้านเช้าดึกดื่นเข้าบ้าน กะบ่หวั่นสบายส่ำนี้
เพื่อความฝันของเฮา กะพร้อมโส พร้อมสู้ทุกทางทีมี
บ่เคยเมื่อยจักเทื่อ แค่มีเจ้าคนดี สิซาติหน้า ซาตินี้
ให้เฮาเป็นคู่กันเด้อ

เซ้ากะฮัก สวยกะฮัก บ่ายกะฮัก แลงมากะฮัก
ก่อนสินอน กะฮัก ฮัก ฮัก โอ๊ย ฮักได้ฮักดี
วันจันทร์กะฮัก อังคารกะฮัก
วันพุธกะฮัก พฤหัสกะฮัก
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กะฮัก ฮัก ฮัก โอ๊ย ฮักเจ้าอีหลี

เซ้ากะฮัก สวยกะฮัก บ่ายกะฮัก แลงมากะฮัก
ก่อนสินอน กะฮัก ฮัก ฮัก โอ๊ย ฮักได้ฮักดี
วันจันทร์กะฮัก อังคารกะฮัก
วันพุธกะฮัก พฤหัสกะฮัก
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กะฮัก ฮัก ฮัก โอ๊ย ฮักเจ้าอีหลี