หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง อาวุธพิฆาต โดย ไม้หมอน วชิรวิทย์ จีนเกิด Maimhon

ผู้คนในทุกๆ วัน ที่ไหลมาผ่านหู
จากคำคนผ่านบานประตู ที่รู้ถึงความหมาย
ปวดแสบทั้งใจ จุกเจ็บทั้งกาย
ถูกทำร้ายด้วยคำ ที่น่ากลัว

เรา ต่างก็ลืม ต่างก็ลืม
ลืมอาวุธพิฆาต ที่เฝ้าคอย ทำร้าย
ผู้คน ที่ได้ยิน ที่ได้ยิน
เจ้าอาวุธพิฆาตที่ยัง ขยับอยู่
เราจึงไม่คิดเลยสักนิดก่อนที่คิดก่อนที่มันจะพูดไป

กระสาดกระเซ็น
พูดพ่นน้ำลาย มีร้ายและมีดี
เปลี่ยนจิตใจคนด้วยถ้อยวลี
จากที่เดิมเคยเป็น

หน้าต่างประตู ได้ยินได้เห็น
ถูกดูดกลืนให้แหลกดูน่ากลัว

เรา ต่างก็ลืม ต่างก็ลืม
ลืมอาวุธพิฆาต ที่เฝ้าคอย ทำร้าย
ผู้คน ที่ได้ยิน ที่ได้ยิน
เจ้าอาวุธพิฆาตที่ยัง ขยับอยู่
เราจึงไม่คิดเลยสักนิดก่อนที่คิดก่อนที่มันจะพูดไป

ต่างก็ลืม ต่างก็ลืม
ลืมอาวุธพิฆาต ที่เฝ้าคอย ทำร้าย
ผู้คน ที่ได้ยิน ที่ได้ยิน
เจ้าอาวุธพิฆาตที่ยัง ขยับอยู่
เราจึงไม่คิดเลยสักนิดก่อนที่คิดก่อนที่มันจะพูดไป

สักแต่จะพูดจะพูดเอาแต่พูดแต่ไม่เคยคิด
ถ้าอุปมาชีวิตเป็นผืนดินย่อมมีปากเป็นธารน้ำใสที่ไหลริน
มีสกุณาเริงร่าออกหากิน
ลำธารยังคงเคลื่อนเลื่อนไปให้ไหวติง ทว่า

บางคนกระทำตนเป็นน้ำป่า Aey
ดูดกลืนกัดเซาะเลาะจนลับฉาก Aey
ทำลายล้างลบกลบให้ช้ำบ่า
แล้วฆ่าความรู้สึกกันซ้ำๆ ย้ำด้วยน้ำปาก Aey

อยู่ที่คุณเองว่าจะสร้างหรือทำร้ายใคร
คิดพินิจให้มากก่อนที่ปากจะทำร้ายใจ
อ้วนหรือผอม ดำหรือขาว แก่เด็กไม่ต้องนำมาด่า
เลือกเอาว่าคุณจะเป็นลำธาร
หรือทำร้ายร้าวรุกรานเหมือนกับน้ำป่า

เสียด มันพวกนั้น ด่า เจ้าพวกนั้น
เหยียด ชาติชนชั้น เสียด ด้วยคำนั้น

เสียด มันพวกนั้น ด่า เจ้าพวกนั้น
เหยียด ชาติชนชั้น เสียด ด้วยคำนั้น

เสียด มันพวกนั้น ด่า เจ้าพวกนั้น
เหยียด ชาติชนชั้น เสียด ด้วยคำนั้น