หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง หรี่ตา โดย แอ๊ด และ ทัมมาเรา

หรี่ตาลงสักข้างหนึ่ง คุณจะเห็นภาพชัดขึ้น
วันเวลาไม่หวนคืน ปล่อยมันไป
ผ่านมาแล้วแม้ไม่ดี ยังมีโอกาสเริ่มใหม่

ตราบที่เรายังหายใจ อย่ายอมแพ้
ก้าวออกไปให้โลกจำ ว่าคุณยังคงแน่วแน่
ที่แน่แท้ที่มั่นคง ขึ้นอยู่กับเรา

หรี่ตาข้างหนึ่ง เพื่อให้อีกข้างชัดขึ้น
เพื่อให้ข้างที่ถนัด นำทางข้ามทะเลภูเขา
ข้ามโลกข้ามฟ้า ข้ามศรัทธาพระผู้เป็นเจ้า
ตั้งสติให้อยู่กับเรา เล็งให้ตรงเป้า แล้วเหนี่ยวไก

โอ้ชีวิตคิดให้เป็น ให้เย็นให้เป็นประโยชน์
เกิดมาแล้วอย่ามัวโทษ โชคชะตา
อยู่ที่เรารู้เท่าทัน อะไรมันคือปัญหา
หรี่ตาลง เล็งให้ตรง แล้วเหนี่ยวไก

หรี่ตาข้างหนึ่ง เพื่อให้อีกข้างชัดขึ้น
เพื่อให้ข้างที่ถนัด นำทางข้ามทะเลภูเขา
ข้ามโลกข้ามฟ้า ข้ามศรัทธาพระผู้เป็นเจ้า
ตั้งสติให้อยู่กับเรา เล็งให้ตรงเป้า แล้วเหนี่ยวไก

โอ้ชีวิตคิดให้เป็น ให้เย็นให้เป็นประโยชน์
เกิดมาแล้วอย่ามัวโทษ โชคชะตา
อยู่ที่เรารู้เท่าทัน อะไรมันคือปัญหา
หรี่ตาลง เล็งให้ตรง แล้วเหนี่ยวไก

อยู่ที่เรารู้เท่าทัน อะไรมันคือปัญหา
หรี่ตาลง เล็งให้ตรง แล้วเหนี่ยวไก