หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง หมดไฟ โดย โรนิน Ronin

มอง ดาวที่ส่องสกาวเต็มฟ้า
แต่อารมณ์มันไม่เหมือนเมื่อก่อน
หากนึกย้อนเวลา

ฉัน เคยมองดาวแล้วใจมีฝัน
แต่วันนี้กลับไม่เป็นเช่นวันนั้น
อาจเป็นเพราะเวลา

เมื่อก่อนบนฟ้า เคยมีเธออยู่บนนั้น
เป็นดาว ส่องทางให้ฉันได้ก้าวไป
จุดไฟให้ฝัน เป็นแรงบันดาล
ยามท้อ มีเธออยู่เคียงข้างฉัน
เป็นไฟ ที่คอยเติมฝันให้หัวใจ
ฝันคงมอดดับไป เมื่อไม่มีเธอ

Out of time เวลาได้หมดไป
Legendary star คงไว้ด้วยศรัทธา
In the sky แม้เธอได้หายไป
Legendary star ตำนานตลอดกาล

Out of time เวลาได้หมดไป
Legendary star คงไว้ด้วยศรัทธา
In the sky แม้เธอได้หายไป
Legendary star ตำนานตลอดกาล

เมื่อก่อนบนฟ้า เคยมีเธออยู่บนนั้น
เป็นดาว ส่องทางให้ฉันได้ก้าวไป
จุดไฟให้ฝัน เป็นแรงบันดาล
ยามท้อ มีเธออยู่เคียงข้างฉัน
เป็นไฟ ที่คอยเติมฝันให้หัวใจ
ฝันคงมอดดับไป เมื่อไม่มีเธอ