หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ส่งทางในนามผู้สาวเก่า โดย พลอย ศศิธร

มื้อนี้น้องเพียงมาส่งทาง
ให้อ้ายหย่าง ในทางที่อ้ายเลือกใว้
น้องสิยอมเป็นผู้แพ้ อ่อนแอ แค่ตอนอ้ายไป
อ้ายเลือกคนใหม่ ปล่อยน้องไว้บ่ต้องห่วง

ให้มีความสุขกับเขา ดูแลฮักเขาหลายๆ
บ่ต้องหัวสาคนผู้ฮ้ายคือจั่งน้อง
ให้สุขกายสบายใจ ยิ้มได้บ่เศร้าบ่หม่อง
ให้คนทุกข์มันคือน้องผู้สาวเก่า

ส่งทางอ้ายได้ส่ำนี้เด้อ ส่งเธอได้บ่ฮอดฝัน
ทางฮักของเฮามันตัน ความฝันเลยบ่ฮอดไส
ไปดีเด้อกับเขา ฮักเจ้าห่วงเจ้าหลายๆ
สิเก็บความทรงจำเอาไว้ ว่าครั้งหนึ่งเคยได้ใช้ชีวิตฮ่วมกัน

ให้มีความสุขกับเขา ดูแลฮักเขาหลายๆ
บ่ต้องหัวสาคนผู้ฮ้ายคือจั่งน้อง
ให้สุขกายสบายใจ ยิ้มได้บ่เศร้าบ่หม่อง
ให้คนทุกข์มันคือน้องผู้สาวเก่า

ส่งทางอ้ายได้ส่ำนี้เด้อ ส่งเธอได้บ่ฮอดฝัน
ทางฮักของเฮามันตัน ความฝันเลยบ่ฮอดไส
ไปดีเด้อกับเขา ฮักเจ้าห่วงเจ้าหลายๆ
สิเก็บความทรงจำเอาไว้ ว่าครั้งหนึ่งเคยได้ใช้ชีวิตฮ่วมกัน

ส่งทางอ้ายได้ส่ำนี้เด้อ ส่งเธอได้บ่ฮอดฝัน
ทางฮักของเฮามันตัน ความฝันเลยบ่ฮอดไส
ไปดีเด้อกับเขา ฮักเจ้าห่วงเจ้าหลายๆ
สิเก็บความทรงจำเอาไว้ ว่าครั้งหนึ่งเคยได้ใช้ชีวิตฮ่วมกัน

สิเก็บความทรงจำเอาใว้ ว่าครั้งหนึ่ง
เคยได้ใช้ ชีวิตฮ่วมเจ้า