หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง สู้ด้วยตัวเอง โดย ต้นเอก จรัสรวี

ไม่ได้ร่ำรวย
ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐี
ฐานะไม่ดี ชีวิตไม่ได้สุขสบาย
วาสนาคนเราไม่เหมือนกัน
แต่สิ่งที่ฝันฉันไม่เคยหยุดนิ่ง
เชื่อว่าสักวัน
สิ่งที่วาดใว้มันจะต้องเป็นจริง

ตื่นขึ้นมาต้องสู้กับงาน
จะเหนื่อยแค่ไหนไม่มีสิทธ์บ่น
เพราะเราเป็นคน
ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขา
โชคชะตาให้มาแบบนี้
ไม่เคยบัดสีที่เกิดมาจน
จะสู้ดิ้นรน ตราบวันที่ฉันยังคงหายใจ

ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง
พ่อแม่ไม่ได้สร้างให้
ไม่ได้สบาย
ชีวิตสู้ด้วยตัวเอง
วาสนาฉันไม่เคยถ้า
มีแขนมีขาจะสู้ให้ถึงฝัน
ต้องมีสักวัน
ความสำเร็จที่ฉันเฝ้าคอย

ตื่นขึ้นมาต้องสู้กับงาน
จะเหนื่อยแค่ไหนไม่มีสิทธ์บ่น
เพราะเราเป็นคน
ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขา
โชคชะตาให้มาแบบนี้
ไม่เคยบัดสีที่เกิดมาจน
จะสู้ดิ้นรน ตราบวันที่ฉันยังคงหายใจ

ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง
พ่อแม่ไม่ได้สร้างให้
ไม่ได้สบาย
ชีวิตสู้ด้วยตัวเอง
วาสนาฉันไม่เคยถ้า
มีแขนมีขาจะสู้ให้ถึงฝัน
ต้องมีสักวัน
ความสำเร็จที่ฉันเฝ้าคอย

ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง
พ่อแม่ไม่ได้สร้างให้
ไม่ได้สบาย
ชีวิตสู้ด้วยตัวเอง
วาสนาฉันไม่เคยถ้า
มีแขนมีขาจะสู้ให้ถึงฝัน
ต้องมีสักวัน
ความสำเร็จที่ฉันเฝ้าคอย

ต้องมีสักวัน
สิ่งที่ฉันฝัน มันจะต้องเป็นจริง