หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง สุขตลอดไป โดย นายแว่นตา

ฉันนั่งอยู่คนเดียว ไปไหนฉันก็ไปคนเดียว
ฉันไม่มีเพื่อน ไปไหนฉันก็ไปคนเดียว
ฉันไม่มีทุกข์ใด จะไปไหนฉันก็ไปคนเดียว

สุขเสมอไม่ต้องเจอทุกข์ใด สุขในใจไม่ต้องเจอผู้คน
อยู่กับความสบายใจ อยู่คนเดียวไม่เป็นไรเหมือนเคย
ฉันก็สุขใจ

ฉันนั่งอยู่คนเดียว ไปไหนฉันก็ไปคนเดียว
ฉันไม่มีเพื่อน ไปไหนฉันก็ไปคนเดียว
ฉันไม่มีทุกข์ใด จะไปไหนฉันก็ไปคนเดียว

สุขเสมอไม่ต้องเจอทุกข์ใด สุขในใจไม่ต้องเจอผู้คน
อยู่กับความสบายใจ อยู่คนเดียวไม่เป็นไรเหมือนเคย
ฉันก็สุขใจ

สุขเสมอไม่ต้องเจอทุกข์ใด สุขในใจไม่ต้องเจอผู้คน
อยู่กับความสบายใจ อยู่คนเดียวไม่เป็นไรเหมือนเคย
ฉันก็สุขใจ

สุขเสมอไม่ต้องเจอทุกข์ใด สุขในใจไม่ต้องเจอผู้คน
อยู่กับความสบายใจ อยู่คนเดียวไม่เป็นไรเหมือนเคย

สุขเสมอไม่ต้องเจอทุกข์ใด สุขในใจไม่ต้องเจอผู้คน
ฉันอยู่กับความสบายใจ ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเหมือนเคย
ฉันก็สุขใจ