หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง สาวมหาลัย โดย เอสแอล มิวสิก SL Music

สาวอาชีวะ สาวเทคนิคเจียงใหม่
อะหยังมางามบาดใจ๋ ของป้อจายคนนี้
สาวโปลิ สาวนาฎศิลป์ สาว LCC
ลีลาโคตรดี อันนี้นัมเบอร์วัน
พานิชย์น้ำคือ ศรีธนาก็แจ่มจันทร์
อู้ตวยได้ตึงวันต้องสาวพายัพหาปลา

สาวพยาบาล พายัพ มช.หรือ ชนนี
เปิ้นเวลาบ่ค่อยมี เขาไปขึ้นวอร์ดขึ้นเวร
สาวเทคโนใหญ่โตลูกบ่เล่น
สาวพายัพเป็นเฟรนด์ แต่บะได้มาเป๋นแฟน
สาวราชภัฏมัดใจ๋ไว้หื้อแน่น
อู้แล้วก็แค้นหมู่แม่ญิงหลายใจ๋

สาว มช. จุ๊อ้ายรอมาเป็นปี๋
เหลือไว้ก้าสะลี อันนี้สาวพะเยา
สาวแม่ฟ้าหลวง จุ๊อ้ายควงประชดแฟนเก่า
สาว ม.นอร์ท อู้แล้วก่อเศร้า หาว่าเฮาบ่มีเวลา
สาวแม่โจ้ ธัมโม ดื่มก้าสุรา
ส่วนสาวลั้นลา ต้องยกหื้อ ฟาร์อีสเทอร์น

สาวพยาบาล พายัพ มช.หรือ ชนนี
เปิ้นเวลาบ่ค่อยมี เขาไปขึ้นวอร์ดขึ้นเวร
สาวเทคโนใหญ่โตลูกบ่เล่น
สาวพายัพเป็นเฟรนด์ แต่บะได้มาเป๋นแฟน
สาวราชภัฏมัดใจ๋ไว้หื้อแน่น
อู้แล้วก็แค้นหมู่แม่ญิงหลายใจ๋

สาว มช. จุ๊อ้ายรอมาเป็นปี๋
เหลือไว้ก้าสะลี อันนี้สาวพะเยา
สาวแม่ฟ้าหลวง จุ๊อ้ายควงประชดแฟนเก่า
สาว ม.นอร์ท อู้แล้วก่อเศร้า หาว่าเฮาบ่มีเวลา
สาวแม่โจ้ ธัมโม ดื่มก้าสุรา
ส่วนสาวลั้นลา ต้องยกหื้อ ฟาร์อีสเทอร์น

สาว มช. จุ๊อ้ายรอมาเป็นปี๋
เหลือไว้ก้าสะลี อันนี้สาวพะเยา
สาวแม่ฟ้าหลวง จุ๊อ้ายควงประชดแฟนเก่า
สาว ม.นอร์ท อู้แล้วก่อเศร้า หาว่าเฮาบ่มีเวลา
สาวแม่โจ้ ธัมโม ดื่มก้าสุรา
ส่วนสาวลั้นลา ต้องยกหื้อ ฟาร์อีสเทอร์น