หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง สร้างใหม่ โดย อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา

เมื่อวันที่ข้าได้พบพระคริสต์
ชีวิตก็ได้พบความสว่าง
จากคืนวันที่วนเวียนมืดมิด
ทรงเปิดตาให้ข้าพบหนทาง

อยากจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวัน
ติดตาม เติบโต ชิดใกล้
อยากจะเป็นภาชนะที่ถูกปั้นจากภายใน
ให้งดงาม และทรงใช้ตามพระทัย

โปรดสร้างข้าใหม่ ชำระล้างใจ
สิ่งเก่าๆ ให้ล่วงไปไม่หวนคืน
โปรดนำข้าใกล้ เปลี่ยนแปลงหมดทั้งหัวใจ
ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ในพระองค์

จะรับใช้พระองค์ทั้งชีวิต
ด้วยนิมิตที่ทรงเรียกข้ามา
ประกาศไปถึงความรักพระคริสต์
ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริ

อยากจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวัน
ติดตาม เติบโต ชิดใกล้
อยากจะเป็นภาชนะที่ถูกปั้นจากภายใน
ให้งดงาม และทรงใช้ตามพระทัย

โปรดสร้างข้าใหม่ ชำระล้างใจ
สิ่งเก่าๆ ให้ล่วงไปไม่หวนคืน
โปรดนำข้าใกล้ เปลี่ยนแปลงหมดทั้งหัวใจ
ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ในพระองค์

จะไม่หันกลับไป ไม่ว่าอย่างไร
จะเชื่อวางใจในนามเยซู
จากทาสสู่ไท ข้ารับการไถ่
โดยรักยิ่งใหญ่ในพระองค์

โปรดสร้างข้าใหม่ ชำระล้างใจ
สิ่งเก่าๆ ให้ล่วงไปไม่หวนคืน
โปรดนำข้าใกล้ เปลี่ยนแปลงหมดทั้งหัวใจ
ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ในพระองค์

โปรดสร้างข้าใหม่ ชำระล้างใจ
สิ่งเก่าๆ ให้ล่วงไปไม่หวนคืน
โปรดนำข้าใกล้ เปลี่ยนแปลงหมดทั้งหัวใจ
ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ในพระองค์

ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่
ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่
ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ในพระองค์