หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ลูกไก่ในกำมือ โดย โอ พารา

เธอทนไม่ไหว ตัดสินใจมาทิ้งกัน
เธอไม่รับฟังแล้วคำนั้นคำแก้ตัว
กี่หนที่ให้อภัยให้กลับใจให้ปรับตัว
รับฟังแต่ไม่กลัว ไม่คิดว่าเธอทำได้ลง

คิดว่าเธอนั้นคือของตาย คิดว่าเธอยังไงก็คือของเรา

ลูกไก่ในกำมือ ที่ได้ถือเอาไว้
หลุดมือหายไป คว้าไว้ไม่ทัน
ลูกไก่ในกำมือ ถ้าได้ถืออีกครั้ง
จะไม่ทำอย่างนั้น ไม่คิดว่าเธอ เป็นของตาย

จะบีบก็ตาย จะคลายก็รอด
คิดมาตลอด ก็แค่นั้น
สุดท้ายวันนี้ เธอมาทิ้งกัน
ไม่น่าเลยฉัน ไม่น่าเลย

คิดว่าเธอนั้นคือของตาย คิดว่าเธอยังไงเธอคือของเรา

ลูกไก่ในกำมือ ที่ได้ถือเอาไว้
หลุดมือหายไป คว้าไว้ไม่ทัน
ลูกไก่ในกำมือ ถ้าได้ถืออีกครั้ง
จะไม่ทำอย่างนั้น ไม่คิดว่าเธอ เป็นของตาย

ลูกไก่ในกำมือ ที่ได้ถือเอาไว้
หลุดมือหายไป คว้าไว้ไม่ทัน
ลูกไก่ในกำมือ ถ้าได้ถืออีกครั้ง
จะไม่ทำอย่างนั้น ไม่คิดว่าเธอ เป็นของตาย

จะไม่ทำอย่างนั้น ไม่คิดว่าเธอ เป็นของตาย