หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง รับจบ โดย ศิริพร ศรีประเสริฐ Phon Una

กะเชื่อเขาได้นอ ฮู้อยู่ว่าเขาตัวะ
กะฮักเขาได้นอ ฮู้อยู่ว่าใจต้องเจ็บ
บ่เคียดให้ไผ เป็นย้อนเจ้าของนี้ละมันโง่เอง
อวดเก่ง คิดว่า สิฮับมือได้

บาดเอาอีหลีกะฮู้สึกหวั่นๆ มื้อที่เขาสิไป
แล้วคนอยู่ ละมันสิเฮ็ดหยังได้
เจ็บเกือบตาย แต่น้องสิฮับจบเอง

เจ็บผู้เดียวในใจ สิบ่เว้าให้ไผฟัง
ถึงน้ำตาสิฟัง สิบ่แสดงให้เห็น
เจ็บผู้เดียวนิละ บ่เป็นหยังดอกน้องมันเก่ง
สิเมี้ยนเองดอกชากหัวใจ

เจ็บผู้เดียวในใจ สิบ่เว้าให้ไผฟัง
เจ็บเข้ามาหน่ำๆ สิรับมันไว้เองดอก
เจ็บผู้เดียวนิละ น้องบ่ได้ต้องการคนปลอบ
บ่เว้าดอกประสาหัวใจ สิเก็บไว้ ผู้เดียว

บาดเอาอีหลีกะฮู้สึกหวั่นๆ มื้อที่เขาสิไป
แล้วคนอยู่ ละมันสิเฮ็ดหยังได้
เจ็บเกือบตาย แต่น้องสิฮับจบเอง

เจ็บผู้เดียวในใจ สิบ่เว้าให้ไผฟัง
ถึงน้ำตาสิฟัง สิบ่แสดงให้เห็น
เจ็บผู้เดียวนิละ บ่เป็นหยังดอกน้องมันเก่ง
สิเมี้ยนเองดอกชากหัวใจ

เจ็บผู้เดียวในใจ สิบ่เว้าให้ไผฟัง
เจ็บเข้ามาหน่ำๆ สิรับมันไว้เองดอก
เจ็บผู้เดียวนิละ น้องบ่ได้ต้องการคนปลอบ
บ่เว้าดอกประสาหัวใจ สิเก็บไว้ ผู้เดียว

เจ็บผู้เดียวในใจ สิบ่เว้าให้ไผฟัง
ถึงน้ำตาสิฟัง สิบ่แสดงให้เห็น
เจ็บผู้เดียวนิละ บ่เป็นหยังดอกน้องมันเก่ง
สิเมี้ยนเองดอกชากหัวใจ

เจ็บผู้เดียวในใจ สิบ่เว้าให้ไผฟัง
เจ็บเข้ามาหน่ำๆ สิรับมันไว้เองดอก
เจ็บผู้เดียวนิละ น้องบ่ได้ต้องการคนปลอบ
บ่เว้าดอกประสาหัวใจ สิเก็บไว้ ผู้เดียว