หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง รักฉันประชดใคร โดย บีน นภสร ชัยพรเรืองเดช Bean Napason

ฉันรู้ดีกับการกระทำไปของเธอ
เหตุผลที่มารักฉันทำไม
เธอยังรักเขาอยู่ แต่ที่เธอมีใคร
เธอเพียงแค่อยากจะให้เขา

รู้ว่าเธอ มีคนอื่นแล้ว เธอคิดได้อย่างไร
ดึงฉันไปใช้เป็นเครื่องมือ ความจริงแค่อยากรู้
ว่าเขายังมองเธอสำคัญแค่ไหน ใช่ไหม

เธอรักฉันประชดใคร ไม่ดีเลยนะเธอ
อย่าทำแบบนี้เลย แบบนี้ ไม่เข้าใจ
จงกลับไปหาเขา แล้วคุยกันให้เข้าใจเถอะไป
จะรักกันหรือไม่รัก ไม่สนใจ อย่าเอาฉันไปเกี่ยว

อย่าพูดว่าไม่จริง อย่าโกหกฉันเลย
อย่าทำเหมือนเธอนั้นไม่เข้าใจ
เธอยังรักเขาอยู่ และที่เธอมีใคร
เธอเพียงแค่อยากจะทำให้เขา

รู้ว่าเธอ มีคนอื่นแล้ว เธอคิดได้อย่างไร
ดึงฉันไปใช้เป็นเครื่องมือ ความจริงแค่อยากรู้
ว่าเขายังมองเธอสำคัญแค่ไหน ใช่ไหม

เธอรักฉันประชดใคร ไม่ดีเลยนะเธอ
อย่าทำแบบนี้เลย แบบนี้ ไม่เข้าใจ
จงกลับไปหาเขา แล้วคุยกันให้เข้าใจเถอะไป
จะรักกันหรือไม่รัก ไม่สนใจ อย่าเอาฉันไปเกี่ยว

จงกลับไปหาเขา แล้วคุยกันให้เข้าใจเถอะไป
จะรักกันหรือไม่รัก ไม่สนใจ อย่าเอาฉันไปเกี่ยว