หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง รอพี่ที่ภูเรือ โดย ซีแกรม โตเกียว มิวสิค

เสียงลมตีภู ตีภูล่ะตึ้มๆ เสียงลมตีภู ตีภูล่ะตึ้มๆ
ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ นั่งสะลือสะลึม คอยพี่ที่ภูเรือ
เบิ่งนาฬิกาอ้ายบ่มาจักเทือ เบิ่งนาฬิกาอ้ายบ่มาจักเทือ
คอยอ้ายที่ภูเรือ จนตะเว็นตกผา
โอ โฮ๊ะโอ่ โฮ๊ะโอ่ โฮ๊ะโอ่ โฮ๊ะโอ่ โฮ๊ะโอ

ลมส่าคนหลายใจพัดมาล่ะตึ้มๆ
ลมส่าคนหลายใจพัดมาล่ะตึ้มๆ
ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ
หรือสาวภูกระดึง ดึงอ้ายไปแล้วจ้า

ถิ่มสาวภูเรือโศกเศร้าล่ะโศกา
ถิ่มสาวภูเรือโศกเศร้าล่ะโศกา
เสียงน้ำตกโตนผา น้ำตาน้องไหลซึม
เออ เฮอะเอ่อ เฮอะเอ่อ เฮอะเอ่อ เฮอะเอ่อ เฮอะเออ

ลมเอ๋ยลม ฝากลมไปบอกใจเขา
ว่ายังมีผู้สาวภูเรือคนนี้ยังปลื้ม
ความสัมพันธ์ก่อนนั้นยังบ่เคยลืม
เสียงลมล่ะตีภูตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ
น้องนั่งซึม คิดฮอดแต่เธอ

ยังคอย ยังคอย คอยพี่ที่ภูเรือ
ยังคอย ยังคอย คอยพี่ที่ภูเรือ
ฮักอ้ายเอาเหลือ บ่แม่นตีแถลงเด้อ

ผู้สาวภูเรือเมืองเลยยังรอเธอ
ผู้สาวภูเรือเมืองเลยยังรอเธอ
ถ้าอ้ายบ่มาเจอ สิโตนภูคักๆ
คักๆ คักๆ คักๆ คักๆ คักๆ ให้หัวสักภูเรือ

ลมเอ๋ยลม ฝากลมไปบอกใจเขา
ว่ายังมีผู้สาวภูเรือคนนี้ยังปลื้ม
ความสัมพันธ์ก่อนนั้นยังบ่เคยลืม
เสียงลมล่ะตีภูตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ ตึ้มๆ
น้องนั่งซึม คิดฮอดแต่เธอ

ยังคอย ยังคอย คอยพี่ที่ภูเรือ
ยังคอย ยังคอย คอยพี่ที่ภูเรือ
ฮักอ้ายเอาเหลือ บ่แม่นตีแถลงเด้อ

ผู้สาวภูเรือเมืองเลยยังรอเธอ
ผู้สาวภูเรือเมืองเลยยังรอเธอ
ถ้าอ้ายบ่มาเจอ สิโตนภูคักๆ
คักๆ คักๆ คักๆ คักๆ คักๆ ให้หัวสักภูเรือ