หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ยอมแค่เธอ (Loser) โดย เอทีเค ATK CAC

เราไม่ต้องรักกัน ขอเพียงให้ฉันรักเธอ
แค่ได้เป็นของเธอ แค่นี้ก็ดีเท่าไร
มันภูมิใจที่ได้แพ้ เพราะเธอคือรักแท้
ชนะใจเธอคงไม่ง่าย แพ้ใจเธอเลยก็ได้
ขอเป็น Loser เพื่อเธอผู้เดียว

ไหน ไหน ไหนใครบอกว่าฉันแพ้
ก็นั่นแหละของแท้ แพ้ให้เธอแค่คนเดียว
ยอมก็ได้ ย่อมได้ แพ้มั่งก็ได้ ฉันขอแพ้แบบไม่ค้าน
ถ้ากรรมการมันคือเธอ

แต่มีเรื่องนึงที่ฉันชนะ ชนะ ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่ง
และเป็นแค่เรื่องเดียวที่พูดเต็มปากโดยไม่เพิ่มแต่ง
และฉันจะไม่ขอแบ่ง
ก็คือความรักที่มีให้เธอแบบไม่ปรุงแต่ง มาดิ ฉันกล้าแข่ง

ใจที่วางตรงนี้ มีแค่เธอ มีแค่เธอ
เธอมองมาตอนไหน เธอก็เจอ เธอก็เจอ
จะรักก็ได้ ไม่รักก็ได้
เธอจะไม่บอกหรือจะหลอกกันก็ได้
ขอแค่ได้ใกล้ แค่ได้ใกล้ ได้หายใจใกล้ๆ เธอ ก็พอ

Maybe in this race there is no place for me to run
Have to be a loser so that I don't have to lose เธอ
เธอจะรักฉันก็ได้ เธอจะไม่รักฉันก็ได้
หรือจะแค่เกือบๆ จะรัก แต่ยังไม่รักกันก็ได้
และฉันไม่ได้ต้องการคำตอบ
ฉันก็ฟังอะไรก็ได้ ถ้าเป็นคำที่เธอบอก

เราไม่ต้องรักกัน ขอเพียงให้ฉันรักเธอ
แค่ได้เป็นของเธอ แค่นี้ก็ดีเท่าไร
มันภูมิใจที่ได้แพ้ เพราะเธอคือรักแท้
ชนะใจเธอคงไม่ง่าย แพ้ใจเธอเลยก็ได้
ขอเป็น Loser เพื่อเธอผู้เดียว

Maybe in this race there is no place for me to run
Have to be a loser so that I don't have to lose เธอ
เธอจะรักฉันก็ได้ เธอจะไม่รักฉันก็ได้
หรือจะแค่เกือบๆ จะรัก แต่ยังไม่รักกันก็ได้
และฉันไม่ได้ต้องการคำตอบ
ฉันก็ฟังอะไรก็ได้ ถ้าเป็นคำที่เธอบอก

ใจที่วางตรงนี้ มีแค่เธอ มีแค่เธอ
เธอมองมาตอนไหน เธอก็เจอ เธอก็เจอ
จะรักก็ได้ ไม่รักก็ได้
เธอจะไม่บอกหรือจะหลอกกันก็ได้
ขอแค่ได้ใกล้ แค่ได้ใกล้ ได้หายใจใกล้ๆ เธอ ก็พอ

เราไม่ต้องรักกัน ขอเพียงให้ฉันรักเธอ
แค่ได้เป็นของเธอ แค่นี้ก็ดีเท่าไร
มันภูมิใจที่ได้แพ้ เพราะเธอคือรักแท้
ชนะใจเธอคงไม่ง่าย แพ้ใจเธอเลยก็ได้
ขอเป็น Loser เพื่อเธอผู้เดียว

รู้ตัวดี ไม่มีสิทธิ์ และก็ไม่คิดมาก
ไม่ว่าจะเป็นที่เท่าไร ก็ให้เป็นที่เข้าใจ
เธอก็ยังได้ที่หนึ่งเหมือนเดิม

เราไม่ต้องรักกัน ขอเพียงให้ฉันรักเธอ
แค่ได้เป็นของเธอ แค่นี้ก็ดีเท่าไร
มันภูมิใจที่ได้แพ้ เพราะเธอคือรักแท้
ชนะใจเธอคงไม่ง่าย แพ้ใจเธอเลยก็ได้
ขอเป็น Loser เพื่อเธอผู้เดียว

เราไม่ต้องรักกัน ขอเพียงให้ฉันรักเธอ
แค่ได้เป็นของเธอ แค่นี้ก็ดีเท่าไร
มันภูมิใจที่ได้แพ้ เพราะเธอคือรักแท้
ชนะใจเธอคงไม่ง่าย แพ้ใจเธอเลยก็ได้
ขอเป็น Loser เพื่อเธอผู้เดียว