หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง มาลงที่ฉัน โดย ยาหยี ปริยชาต ศรีสุธรรม Yayee PYC

คนใจร้ายกลายเป็นฉัน
เคยใจดำเท่าไร
หน้าไหนก็เจอดี วันนี้เพิ่งเข้าใจ
ที่เคยทำไปทุกอย่าง

เพราะว่าฉันรักเธอ จนเกินห้ามใจ
ไม่ทนให้ใครเข้ามาขวาง

ตอนจบจะเป็นยังไง
เป็นตัวเลวตัวร้าย
ก็พร้อมเพราะฉันเลือกเส้นทาง
ถ้าเลวเพราะรักเธอนั้น
แลกด้วยทุกอย่าง
บอกเลยฉัน ไม่หายใจก็จะยอม

คนใจร้ายกลายเป็นฉัน
เคยใจดำเท่าไร
หน้าไหนก็เจอดี วันนี้เพิ่งเข้าใจ
ที่เคยทำไปทุกอย่าง

เพราะว่าฉันรักเธอ จนเกินห้ามใจ
ไม่ทนให้ใครเข้ามาขวาง

ตอนจบจะเป็นยังไง
เป็นตัวเลวตัวร้าย
ก็พร้อมเพราะฉันเลือกเส้นทาง
ถ้าเลวเพราะรักเธอนั้น
แลกด้วยทุกอย่าง
บอกเลยฉัน ไม่หายใจก็จะยอม

ตอนจบจะเป็นยังไง
เป็นตัวเลวตัวร้าย
ก็พร้อมเพราะฉันเลือกเส้นทาง
ถ้าเลวเพราะรักเธอนั้น
แลกด้วยทุกอย่าง
บอกเลยฉัน ไม่หายใจก็จะยอม

ไม่หายใจก็จะยอม
ไม่หายใจก็จะยอม