หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง มนต์รักพระธาตุพนม โดย เต๋า ภูศิลป์ วารินรักษ์

ใจๆ พาฮักเยือนถิ่นภูไท เมือง เมือง นครพนมงามตา
ยามเทศกาลเวียนมาฮอดวันออกพรรษางานไหลเรือไฟ
อ้ายได้มาพ้อคนงามคือจังบุญตกแต่งให้มามักทรามวัย
ฮักอ้ายกับน้องครองใจ ฝากคำมั่นเอาไว้องค์พระธาตุพนม

ใจคำคะนิง ห่วงเจ้าห่วงหา ยามๆ อ้ายจำต้องลาจากไกล
ให้เจ้าแนมเบิ่ง ลำโขงฮักเฮาคงเชื่อมโยงส่งใจถึงใจ
วอนองค์พญานาคาช่วยปกปักรักษาเบิ่งแยงคนไค
แก้มแดงให้เจ้าแพงหัวใจฮักแต่เจ้าทรามวัยรอมื้ออ้ายมาขอ

ใจคำคะนิง ห่วงเจ้าห่วงหา ยามๆ อ้ายจำต้องลาจากไกล
ให้เจ้าแนมเบิ่ง ลำโขงฮักเฮาคงเชื่อมโยงส่งใจถึงใจ
วอนองค์พญานาคาช่วยปกปักรักษาเบิ่งแยงคนไค
แก้มแดงให้เจ้าแพงหัวใจฮักแต่เจ้าทรามวัยรอมื้ออ้ายมาขอ

สาธุเด้อ สาธุเด้อ ขอพรพระธาตุผูกหัวใจเฮาเคียงคู่
บ่าวอุบลฮักยอดซู้สาวธาตุพนมมั่นแก่น
มั่นแก่นสาวธาตุพนมมั่นแก่น
เฮ้ยหยะ เฮ้ยหยะ เฮ้ยหยะ เฮ้ยหยา

สายแนน สายแนน บุญผลาให้ได้ยู้
อยู่เคียงคู่บ่ไกลห่างสิบสิฮ่างซาวสิฮ่าง
สิฮ่าง อย่าได้ฮ่างดอกฮักเฮา
ฮักเฮาอย่าได้ฮ่างดอกฮักเฮา
เฮ้ยหยะ เฮ้ยหยะ เฮ้ยหยะ เฮ้ยหยา