หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ฟื้นได้ด้วยใจเธอ โดย แบงค์ ปรีติ บารมีอนันต์ Bank Preeti

แค่สบ สายตา สะเทือนหัวใจ
แค่อยู่ ใกล้กัน ใจพลันอ่อนไหว
คล้ายรู้จักเธอ สักหนแห่งใด
ในความทรงจำ

จากคนที่ปิดตัวเอง ไม่มีหนทางไป
จากใจที่อยู่เดียวดาย ไม่มีจุดหมายอะไร
แล้วเธอก็เดินเข้ามา ทำให้ ฉันรู้ ยังไม่สายไป

เมื่อมีเธอ ชีวิตฉันก็มีความหมาย
โลกของฉันที่พังทลาย กลับฟื้นได้ด้วยใจของเธอ
อยากหลับตา กุมมือเธอข้างกันเสมอ
อย่าให้เราต้องพรากจากกัน อยากหยุดวันและคืนเอาไว้
อธิษฐานให้คนนั้นที่ฝันใฝ่ ก็คือเธอ

ได้ตื่น ขึ้นมา มีเธอ ข้างกาย
ได้พิง หัวใจ กันไป อย่างนี้
ไม่ขออะไร แค่ขอได้มี
แต่เธอเท่านั้น

จากคนที่ปิดตัวเอง ไม่มีหนทางไป
จากใจที่อยู่เดียวดาย ไม่มีจุดหมายอะไร
แล้วเธอก็เดินเข้ามา ทำให้ ฉันรู้ ยังไม่สายไป

เมื่อมีเธอ ชีวิตฉันก็มีความหมาย
โลกของฉันที่พังทลาย กลับฟื้นได้ด้วยใจของเธอ
อยากหลับตา กุมมือเธอข้างกันเสมอ
อย่าให้เราต้องพรากจากกัน อยากหยุดวันและคืนเอาไว้
อธิษฐานให้คนนั้นที่ฝันใฝ่ ก็คือเธอ

เมื่อมีเธอ ชีวิตฉันก็มีความหมาย
โลกของฉันที่พังทลาย กลับฟื้นได้ด้วยใจของเธอ
อยากหลับตา กุมมือเธอข้างกันเสมอ
อย่าให้เราต้องพรากจากกัน อยากหยุดวันและคืนเอาไว้
อธิษฐานให้คนนั้นที่ฝันใฝ่ ก็คือเธอ