หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง พิภพมัจจุราช โดย เดอะ ฮอสพิทอล The Hospital

พิภพมัจจุราชใครถึงฆาตดับชีวี
สุวรรณตรวจดูบัญชีใครทำดีให้ไปสวรรค์
ทำชั่ว (พญายมว่าไง) ส่งลงไปนรกโลกันต์
ต้นงิ้วกะทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวัน ทุกวัน

พญายม สุวรรณ สุวรรณ
สามแรงแข็งขัน ทำดี ทำดี
ทำดี ทำดีไปเถอะ
ทำไปเถอะ ไม่ต้องให้ใคร

ชั่ว ชั่ว ชั่ว ทำไป ทำชั่วไป
ไม่ต้องกลัวใครเห็น ทำอะไร ทำทำไป
ทำอะไรตามใจ อยากให้เป็นชั่วดีใครรู้เห็น
ชั่วดีใครรู้เห็นซ่อนอยู่รู้ตัวทำดีทำไป

พิภพมัจจุราชใครถึงฆาตดับชีวี
สุวรรณตรวจดูบัญชี ใครทำดีให้ไปสวรรค์
ทำชั่ว (พญายมว่าไง) ส่งลงไปนรกโลกันต์
ต้นงิ้วกะทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวัน ทุกวัน

ชั่ว ชั่ว ชั่ว ทำไป ทำชั่วไป
ไม่ต้องกลัวใครเห็น ทำอะไรทำทำไป
ทำอะไรตามใจอยากให้เป็น ชั่วดีใครรู้เห็น
ชั่วดีใครรู้เห็นซ่อนอยู่รู้ตัว ทำดีทำไป

พิภพมัจจุราชใครถึงฆาตดับชีวี
สุวรรณตรวจดูบัญชี ใครทำดีให้ไปสวรรค์
ทำชั่ว (พญายมว่าไง) ส่งลงไปนรกโลกันต์
ต้นงิ้วกะทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวัน ทุกวัน

พิภพมัจจุราชใครถึงฆาตดับชีวี
สุวรรณตรวจดูบัญชี ใครทำดีให้ไปสวรรค์
ทำชั่ว (พญายมว่าไง) ส่งลงไปนรกโลกันต์
ต้นงิ้วกะทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวัน ทุกวัน