หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ผู้สาวรุ่นใหญ่ โดย แพรว แพรวา

สิติบ่สิฮิบ่ สิเปิดใจรับบ่ ขั่นสิขอเข้าไปเบิ่งแยงใจ
สิรับได้บ่ถ้าเอื่อยเป็นสาวต่างวัย
บักหล่ามีเงิอนไขละในใจอยู่บ้อ
ขั่นแม่นวาบ่ติบ่ฮิ กะคือสิดีหล่ะบักหล่าคนหล่อ
มักกับเอื่อยมันกะดีตั๊วเนาะ
ประสบการณ์มากพอพร้อมดูแลเจ้า

โบราณเพิ่นเว่าบักพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน
เอื่อยกะคือกันละแฮงเฒ่าแฮงนัว
ขั่นบ่เซื่อมาลองเบิ่งกะได้ตั๊ว
เอื่อยบ่ขี้ตั๋วแล้วกะบ่หลายใจ

ผู้สาวรุ่นใหญ่พอสิมีสิทธิ์บ่ ค่าดองกะบ่ขอแล้วแต่น้องสิแต่ง
ว่าตะได้ล่ะบักหล่าคำแพงมาให้เอื่อยแยงล่ะทุกแลงทุกเช้า
เรื่องอายุเอื่อยว่าบ่เกี่ยวขั่นว่าเจ้าไฟเขียวเอื่อยกะพร้อมสิเอา
เอาใจใส่ละความฮักสองเฮา เป็นแฟนกก แฟนเขา แม้ฮักเฮาต่างวัย

โบราณเพิ่นเว่าบักพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน
เอื่อยกะคือกันละแฮงเฒ่าแฮงนัว
ขั่นบ่เซื่อมาลองเบิ่งกะได้ตั๊ว
เอื่อยบ่ขี้ตั๋วแล้วกะบ่หลายใจ

ผู้สาวรุ่นใหญ่พอสิมีสิทธิ์บ่ ค่าดองกะบ่ขอแล้วแต่น้องสิแต่ง
ว่าตะได้ล่ะบักหล่าคำแพงมาให้เอื่อยแยงล่ะทุกแลงทุกเช้า
เรื่องอายุเอื่อยว่าบ่เกี่ยวขั่นว่าเจ้าไฟเขียวเอื่อยกะพร้อมสิเอา
เอาใจใส่ละความฮักสองเฮา เป็นแฟนกก แฟนเขา

ผู้สาวรุ่นใหญ่พอสิมีสิทธิ์บ่ ค่าดองกะบ่ขอแล้วแต่น้องสิแต่ง
ว่าตะได้ล่ะบักหล่าคำแพงมาให้เอื่อยแยงล่ะทุกแลงทุกเช้า
เรื่องอายุเอื่อยว่าบ่เกี่ยวขั่นว่าเจ้าไฟเขียวเอื่อยกะพร้อมสิเอา
เอาใจใส่ละความฮักสองเฮา เป็นแฟนกก แฟนเขา โอ้ แม้ฮักเฮาต่างวัย