หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ผลาบ่เถิง (คันซาดหน้ามี) โดย เบต กษิดิ์เดช

ผลาม้างยู้ลงใส่ส่างน้ำตาเพิ่นปั้นแต่งมาบ่ให้อีกาได้เทียมหงษ์
พรหมลิขิตคงขีดให้ ความสัมพันธ์เฮาจบลง ตรงที่คำว่าแค่คนฮู้จัก

แม่นเฮาสิอยากอยู่นำกันปานใด๋ แม้นว่าหัวใจสิผูกกันไว้ดอกอ้อนต้อน
อนาคตนำท่งนำนาสิสู้จั่งได่กับเงินก้อน
พ่อแม่เจ้าแนค้อนใส่ ไล่อ้ายหนีไปอย่ามาเกี่ยว

เหลียวเบิ่งทางที่เฮาเคยย่างมานำกัน
จนว่าภาพฝันตอนนี้นั่นมันเริ่มเลือนลาง
ยังแต่ใจฮ่างๆ กับลมหายใจแผ่วๆ บางๆ
บืนสังขารมาส่งทาง อ้ายเมิดบุญฮ่วมสร้างกับเจ้าซาตินี้

คั่นซาติหน้ามี พุ่นล่ะคนดีจั่งพ้อกันใหม่
ซาตินี้อ้ายผลาบ่หลาย เพิ่นปั้นแต่งไว้แค่ให้เฮาได้ฮู้จัก
เพิ่นให้อ้ายฮักให้อ้ายฮ้องไห้ ให้อ้ายเสียใจให้เฮ็ดนำเจ้าแป๋ตาย
ให้วาดให้หวังแล้วกะให้เขามาเอาไป
ให้อ้ายคิดนำเจ้าหลาย แต่สุดท้ายบ่ได้คู่กัน

เหลียวเบิ่งทางที่เฮาเคยย่างมานำกัน
จนว่าภาพฝันตอนนี้นั่นมันเริ่มเลือนลาง
ยังแต่ใจฮ่างๆ กับลมหายใจแผ่วๆ บางๆ
บืนสังขารมาส่งทาง อ้ายเมิดบุญฮ่วมสร้างกับเจ้าซาตินี้

คั่นซาติหน้ามี พุ่นล่ะคนดีจั่งพ้อกันใหม่
ซาตินี้อ้ายผลาบ่หลาย เพิ่นปั้นแต่งไว้แค่ให้เฮาได้ฮู้จัก
เพิ่นให้อ้ายฮักให้อ้ายฮ้องไห้ ให้อ้ายเสียใจให้เฮ็ดนำเจ้าแป๋ตาย
ให้วาดให้หวังแล้วกะให้เขามาเอาไป
ให้อ้ายคิดนำเจ้าหลาย

คั่นซาติหน้ามี พุ่นล่ะคนดีจั่งพ้อกันใหม่
ซาตินี้อ้ายผลาบ่หลาย เพิ่นปั้นแต่งไว้แค่ให้เฮาได้ฮู้จัก
เพิ่นให้อ้ายฮักให้อ้ายฮ้องไห้ ให้อ้ายเสียใจให้เฮ็ดนำเจ้าแป๋ตาย
ให้วาดให้หวังแล้วกะให้เขามาเอาไป
ให้อ้ายคิดนำเจ้าหลาย แต่สุดท้ายบ่ได้คู่กัน

ซาตินี้บ่ได่คู่ผลาบ่ยู้บ่ดันใส่
คั่นซาติหน้าเป็นไปได้ กะขอให้ได้พ้อกัน