หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง บ่โสดอย่าเสือก โดย เพชร สหรัตน์

อย่ามาเฮ็ดหน้าแพ้แว้
หน้าบ่คือแม่บ่ได้แคร์พอเม็ด
เคยมีแฟนแล้วกะถืกเขาเฮ็ดจนว่าน้ำตาเล็ด
หลอกเสร็จกะทิ้งไป

บ่แม่นว่าบ่อยากมีไผ
แต่ยังหลอนในใจย้านไปให้เขาลวง
คบซ้อนคบถ้วยคบบ่วง
ย้านใจมันป่วงไปเอาดีทางเมา

เป็นโสดมาโดนยังบ่มีไผเอา
อยากได้ผู้สาวอั่นเขากะมีแต่ตั๋ว
มีแหน่แต่ซุมอนอัว มีผัวกะตั๋วว่าโสด

บ่โสดอย่าเสือก ถึงผู้ฮ้ายกะเลือกอยู่เด้อ
บ่โสดป้ายหน้า อย่ามาหล๋อยเอาทีเผลอ
เหงากะเหงาอยู่บ่โสดอย่ามาเยอะ
บ่โสดอย่าสะเออะ ผู้ฮ้ายก็เลือกอยู่เด้อ
บ่โสด อย่า เสือก

เป็นโสดมาโดนยังบ่มีไผเอา
อยากได้ผู้สาวอั่นเขากะมีแต่ตั๋ว
มีแหน่แต่ซุมอนอัว มีผัวกะตั๋วว่าโสด

บ่โสดอย่าเสือก ถึงผู้ฮ้ายกะเลือกอยู่เด้อ
บ่โสดป้ายหน้า อย่ามาหล๋อยเอาทีเผลอ
เหงากะเหงาอยู่บ่โสดอย่ามาเยอะ
บ่โสดอย่าสะเออะ ผู้ฮ้ายก็เลือกอยู่เด้อ

บ่โสดอย่าเสือก ถึงผู้ฮ้ายกะเลือกอยู่เด้อ
บ่โสดป้ายหน้า อย่ามาหล๋อยเอาทีเผลอ
เหงากะเหงาอยู่บ่โสดอย่ามาเยอะ
บ่โสดอย่าสะเออะ ผู้ฮ้ายก็เลือกอยู่เด้อ
บ่โสด อย่า เสือก