หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง นอนกอดหมา โดย หน่อง นาคราชคู่

อ้ายกึ้ดเติ่ง หาอีน้อง วันค่ำ
กิ๋นข๊าว บ่หล่ำ กิ๋นน้ำ บ่ลง
กิ๋นได้ แต่เหล้า
ตึ่งบ่กินข้าว หย๊อกเหล้า วันค่ำ

มีกั๊บแกล้ม คือหยด น้ำตา
น้ำแข็ง โซดา ผสมแล้ว มันบ่ หล่ำ
หย๊อกเพียวเพียว กิ๋นคนเดียว วันค่ำ
เมาหัว คะม้ำ ก็ยั้ง ลืมน้อง บ่ลง

กิ๊ดเติ่ง แต่ว่า กึ๊ดหา ตึ่งวัน ใครว่า ง่าว ก็จั้งมัน
เฮาเว้า ของฮา คนเดียว
คิ๊งบ่ ใจ๊ฮา ฮาฮักเดียว ใจ๋เดียว
ตายไปเผา ป่าเฮี้ยว ฮาก็ยั้ง ฮักเขา

อ้าย กึ้ดเติ่ง หาอีน้อง
แต้ว่า นอนกอดหมา นึกว่า เปิ๋น น้องนาง
หมามันฮ้อง จ้นว่าหมา มันคราง
โฆ้ว อีน้องนาง เขี้ยวยาว แต้ว่า

อ้ายกึ้ดเติ่ง หาอีน้อง วันค่ำ
กิ๋นข๊าว บ่หล่ำ กิ๋นน้ำ บ่ลง
กิ๋นได้ แต่เหล้า
ตึ่งบ่กินข้าว หย๊อกเหล้า วันค่ำ

มีกั๊บแกล้ม คือหยด น้ำตา
น้ำแข็ง โซดา ผสมแล้ว มันบ่ หล่ำ
หย๊อกเพียวเพียว กิ๋นคนเดียว วันค่ำ
เมาหัว คะม้ำ ก็ยั้ง ลืมน้อง บ่ลง

อันแม่ยิงดีๆ มันก่อมีปะเลอะ
คิงจะไปหน้าเซอะ หลงให้หลงง่าว
คนงามๆ ดีๆ มีเป๋นสิบเป๋นซาว
คิงจะฝั้งไปฟ่าว ไปฝั้งใจ๋ฮ้อน
ฮาขอเตือนคิง อย่าฝั้งเข้าก๋องฟอน
คิงอย่าไปออนซอน กับแม่ยิงคนเดียว

กิ๊ดเติ่ง แต่ว่า กึ๊ดหา ตึ่งวัน ใครว่า ง่าว ก็จั้งมัน
เฮาเว้า ของฮา คนเดียว
คิ๊งบ่ ใจ๊ฮา ฮาฮักเดียว ใจ๋เดียว
ตายไปเผา ป่าเฮี้ยว ฮาก็ยั้ง ฮักเขา

อ้าย กึ้ดเติ่ง หาอีน้อง
แต้ว่า นอนกอดหมา นึกว่า เปิ๋น น้องนาง
หมามันฮ้อง จ้นว่าหมา มันคราง
โฆ้ว อีน้องนาง เขี้ยวยาว แต้ว่า

โฆ้ว อีน้องนาง ฮ้องดัง แต้ว่า