หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ทุกข้อความ โดย ตรี ชัยณรงค์

ดึกดื่นกะบ่หลับบ่นอน แท้ละแม่เนื้ออ่อนของอ้าย
ไสว่าเจ้าสิไปเฮ็ดงานแต่เช้า คือจังว่าสิฟ้าวเข้านอน
ตอนนี้กะตีสามกว่าแล้ว เบิ่งสถานะเจ้ายังออน
บอกอ้ายว่าสิฟ้าวเข้านอน ตอนนี้ออนคุยกับผู้ใด๋

ทักไปกะบ่คุยบ่อ่าน หากเจ้ารำคาญก็บอกอ้ายเด้อ
เพิ่งเห็นเจ้าโพสต์เจ้าเพ้อ หากเข้านอนคงสิบ่แม่น
อ้ายตามกดรูปหัวใจ ใต้ข้อความว่าไม่มีแฟน
คนนั่นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่นบ่

ทุกข้อความที่เจ้าโพสต์เจ้าแชร์ บ่ได้สื่อความหมายฮอดอ้าย
ทุกข้อความที่อ้ายตามกดไลก์ มันทำร้ายจิตใจฮู้บ่
ทุกข้อความเต็มอยู่หน้า Wall ต้องการส่งฮอดผู้ใด๋

ดึกดื่นกะบ่หลับบ่นอน แท้ละแม่เนื้ออ่อนของอ้าย
อยากสิฮู้คนอยู่ในใจ แม่นแชทอ้ายหรือแชทใด๋นอ
บอกอ้ายว่าบ่มีผู้บ่าว บอกกับเขาคือกันซั่นบ้อ
แบบนี่กะแย่อยู่ละเนาะ คนคึดต่อเจ้ามีบ่อึด

ทักไปกะบ่คุยบ่อ่าน หากเจ้ารำคาญก็บอกอ้ายเด้อ
พึ่งเห็นเจ้าโพสต์เจ้าเพ้อ หากเข้านอนคงสิบ่แม่น
อ้ายตามกดรูปหัวใจ ใต้ข้อความว่าไม่มีแฟน
คนนั่นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่นบ่

ทุกข้อความที่เจ้าโพสต์เจ้าแชร์ บ่ได้สื่อความหมายฮอดอ้าย
ทุกข้อความที่อ้ายตามกดไลก์ มันทำร้ายจิตใจฮู้บ่
ทุกข้อความเต็มอยู่หน้า Wall ต้องการส่งฮอดผู้ใด๋

ทักไปกะบ่คุยบ่อ่าน หากเจ้ารำคาญก็บอกอ้ายเด้อ
พึ่งเห็นเจ้าโพสต์เจ้าเพ้อ หากเข้านอนคงสิบ่แม่น
อ้ายตามกดรูปหัวใจ ใต้ข้อความว่าไม่มีแฟน
คนนั่นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่นบ่

ทุกข้อความที่เจ้าโพสต์เจ้าแชร์ บ่ได้สื่อความหมายฮอดอ้าย
ทุกข้อความที่อ้ายตามกดไลก์ มันทำร้ายจิตใจฮู้บ่
ทุกข้อความเต็มอยู่หน้า Wall ต้องการส่งฮอดผู้ใด๋

ทุกข้อความที่เจ้าโพสต์เจ้าแชร์ บ่ได้สื่อความหมายฮอดอ้าย
ทุกข้อความที่อ้ายตามกดไลก์ มันทำร้ายจิตใจฮู้บ่
ทุกข้อความเต็มอยู่หน้า Wall ต้องการส่งฮอดผู้ใด๋

ต้องการส่งฮอดผู้ใด๋ ต้องการส่งฮอดผู้ใด๋