หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ที่ว่างสุดท้าย โดย บอส ธีรพงษ์ วีหก

ต้องทำใจยอมรับตำแหน่งสุดท้าย
ยอมเป็นควายย้อนใจมันฮักแต่เจ้า
ได้แค่เฝ้าห่วงคอยหวงเจ้าห่างๆ
ได้อยู่ข้างๆ ยอมรับที่ว่างสุดท้าย

เริ่มจากคนรู้จัก จนอยากเป็นคนรู้ใจ
สถานะหัวใจของอ้าย ตอนนี้มันเริ่มชัดเจน
เทียวไปรับไปส่ง ทุ่มเทให้เจ้าสุอย่าง
คอยยืนอยู่ข้างๆ ในมื้อที่เจ้าท้อใจ

แต่คนในใจ ของน้อง

บ่ได้มีแค่อ้าย แต่ยังมีเขา
คนที่เจ้าเอาใจให้เขาครอง
ที่ว่างสุดท้าย ให้อ้ายเป็นตัวสำรอง

เจ็บคักน้อหัวใจ เมื่อได้ฮู้ความจริงจากปากเจ้า
คนที่น้องยกใจให้ไป มันบ่แม่นอ้าย
เจ็บคักหลายหัวใจอ้าย ขาดแล้วใจไปต่อบ่ได้
เหลือที่ว่างสุดท้าย แค่ตัวสำรอง

ต้องทำใจยอมรับตำแหน่งสุดท้าย
ยอมเป็นควายย้อนใจมันฮักแต่เจ้า
ได้แค่เฝ้าห่วงคอยหวงเจ้าห่างๆ
ได้อยู่ข้างๆ ยอมรับที่ว่างสุดท้าย

บ่ได้มีแค่อ้าย แต่ยังมีเขา
คนที่เจ้าเอาใจให้เขาครอง
ที่ว่างสุดท้าย ให้อ้ายเป็นตัวสำรอง

เจ็บคักน้อหัวใจ เมื่อได้ฮู้ความจริงจากปากเจ้า
คนที่น้องยกใจให้ไป มันบ่แม่นอ้าย
เจ็บคักหลายหัวใจอ้าย ขาดแล้วใจไปต่อบ่ได้
เหลือที่ว่างสุดท้าย แค่ตัวสำรอง

เหลือที่ว่างสุดท้าย แค่ตัวสำรอง