หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ถ้ามึงเชื่อกูมึงคงไม่เจ็บอยู่พันนี้ โดย เอก บ๊อกเซอร์

ถ้ามึงเชื่อกูมึงคงไม่เจ็บอยู่พันนี้
ถ้ากูเชื่อมึงกูคงไม่เจ็บอยู่พันนี้
กูแหลงแล้วมึงไม่ฟัง
กูฟังแต่กูทำไม่ได้

กี่ครั้งที่มึงโดนหลอก
กี่ครั้งที่เขาทำมึงเจ็บ
กี่ครั้งแล้ว ที่มึงต้องเสียใจ

กูไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร
พอกูเริ่มรักแล้วเขาก็ทิ้งกูไป
กูไม่รู้ ไม่เข้าใจ

ทำไมไม่หลาบจำ เจ็บปวดกี่ครั้งซ้ำๆ เดิมๆ
กูขอคอนเฟิร์ม ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย

ถ้ามึงเชื่อกูมึงคงไม่เจ็บอยู่พันนี้
ถ้ากูเชื่อมึงกูคงไม่เจ็บอยู่พันนี้
กูแหลงแล้วมึงไม่ฟัง
กูฟังแต่กูทำไมได้

กูบอกมึงแล้วแต่มึงดันไม่เชื่อกู
กูรู้ทั้งรู้แต่กูห้ามใจไม่ได้
มึงนั้นเบลอเหมือนควาย
กูเจ็บอีตาย
เป็นควายให้มันสวมเขา

ทำไมไม่หลาบจำ เจ็บปวดกี่ครั้งซ้ำๆ เดิมๆ
กูขอคอนเฟิร์ม ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย

ถ้ามึงเชื่อกูมึงคงไม่เจ็บอยู่พันนี้
ถ้ากูเชื่อมึงกูคงไม่เจ็บอยู่พันนี้
กูแหลงแล้วมึงไม่ฟัง
กูฟังแต่กูทำไม่ได้

กูบอกมึงแล้วแต่มึงดันไม่เชื่อกู
กูรู้ทั้งรู้แต่กูห้ามใจไม่ได้
มึงนั้นเบลอเหมือนควาย
กูเจ็บอีตาย

ถ้ามึงเชื่อกูมึงคงไม่เจ็บอยู่พันนี้
ถ้ากูเชื่อมึงกูคงไม่เจ็บอยู่พันนี้
กูแหลงแล้วมึงไม่ฟัง
กูฟังแต่กูทำไม่ได้

กูบอกมึงแล้วแต่มึงดันไม่เชื่อกู
กูรู้ทั้งรู้แต่กูห้ามใจไม่ได้
มึงนั้นเบลอเหมือนควาย
กูเจ็บอีตาย
เป็นควายให้มันสวมเขา