หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ถืกของดี โดย บาส สิทธิชัย พรุ่งแสง

บ่แม่นถืกเจ้าเฮ็ดของไส่ละบ่น้อ
มันคือเป็นคึดพ้อคึดฮอดแต่นำเจ้า
มันโผ้โว้เพ่เว้ ตั้งแต่แลงไปยันเช้า
ใจมันอ่อนแอ่แล่ ยามเจ้านั้นแนมมา

โอ๊ยเด้คำ แค่เสยตามอง
น้องผุคักแค่ยางผ่านไป
ได้กลิ่นหอมจากเจ้าทันได๋
โงหัวบ่ไหว จักแม่นเป็นอีหยัง

บ่แม่นถืกเจ้าเฮ็ดของไสละบ่น้อ
มันคือเป็นคึดพ้อคึดฮอดแต่นำเจ้า
มันโผ้โว้เพ่เว้ ตั้งแต่แลงไปยันเช้า
ใจมันอ่อนแอ่แล่ ยามเจ้านั้นแนมมา

ขยับโตท่าได๋กะหนีบ่ม่มเจ้า
มันคิดฮอดบ่เซา จักว่าแม่นถืกหยัง
หรือแม่นเฮาถืกใจ เข้าอย่างจัง
ว่าแม่นถืกของขลัง ฮู้โตอีกทีกะมักเจ้าไปแล้ว

เจ้าผู้งามเบ่งบานดั่งบัว
งามคือจังอุบลบ้านอ้าย
ขั้นได้เจ้าเป็นแฟนมื้อได๋
คือสิโล่งใจ คือสิไค่แน่

บ่แม่นถืกเจ้าเฮ็ดของไสละบ่น้อ
มันคือเป็นคึดพ้อคึดฮอดแต่นำเจ้า
มันโผ้โว้เพ่เว้ ตั้งแต่แลงไปยันเช้า
ใจมันอ่อนแอ่แล่ ยามเจ้านั้นแนมมา

ขยับโตท่าได๋กะหนีบ่ม่มเจ้า
มันคิดฮอดบ่เซา จักว่าแม่นถืกหยัง
หรือแม่นเฮาถืกใจ เข้าอย่างจัง
ว่าแม่นถืกของขลัง ฮู้โตอีกทีกะมักเจ้าไปแล้ว

มันเสียอาการตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น
จั๊กมักจั๊กเป็นอีหยังน้อละเฮา

บ่แม่นถืกเจ้าเฮ็ดของไสละบ่น้อ
มันคือเป็นคึดพ้อคึดฮอดแต่นำเจ้า
มันโผ้โว้เพ่เว้ ตั้งแต่แลงไปยันเช้า
ใจมันอ่อนแอ่แล่ ยามเจ้านั้นแนมมา

ขยับโตท่าได๋กะหนีบ่ม่มเจ้า
มันคิดฮอดบ่เซา จักว่าแม่นถืกหยัง
หรือแม่นเฮาถืกใจ เข้าอย่างจัง
ว่าแม่นถืกของขลัง ฮู้โตอีกทีกะมักเจ้าไปแล้ว

หรือแม่นเฮาถืกใจ เข้าอย่างจัง
ว่าแม่นถืกของขลัง ฮู้โตอีกทีกะมักเจ้าไปแล้ว