หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ติดกลางใจ (Gump) โดย รวมศิลปิน Keen Suvijak, Aun Napat​, Ashi Peerakan, Louis Thanawin

With all my heart heart
So babe listen up

ก็ทุกครั้งเวลาที่เธอมองมา
แทบไม่ไหวมันไปไม่เป็นนี่นา

เหมือนเข็มของนาฬิกาเริ่มหมุนลงไปช้าช้า
มันเป็นแบบนี้ตลอด

อาการแบบนี้เขาเรียกอะไร
ก็ยังสงสัยไม่รู้ทำไม
ติดมาจากไหน มันเป็นไม่หาย
เหมือนใจมันลอยไม่รู้ทำไม Oh Yeah

ยังจะเอาเก็บไปฝันทุกคืน
ไปติดอะไร ติดใจใช่ไหม คงเอาไม่ออกแล้วละมั้ง
ตัวเธอน่ะ เป็นเหมือนกันไหม อยากถาม
อยากให้รู้
ใจมันเริ่มติดเธอให้ ทำไงไหวก็เธอน่ะน่ารัก
ยิ่งคิดเรื่องอื่นเท่าไร ยิ่งติด ให้ทำไง

(Feels like a gumps gumps)
เธอเข้ามาติดกลางใจ
อยากให้รู้ เพราะเธอน่ะรู้ไหมทำกันเกินไป
แค่เธอเลยเท่านั้น

ยิ่งคิดเรื่องอื่นเท่าไร ยิ่งติด ให้ทำไง
ติดอะไร ไม่ติดเล่นเข้ามาติดกลางใจ

ก็ทุกครั้งเวลาที่เธอมองมา
แทบไม่ไหวมันไปไม่เป็นนี่นา
เหมือนเข็มของนาฬิกาเริ่มหมุนลงไปช้าช้า
มันเป็นแบบนี้ตลอด

อาการแบบนี้เขาเรียกอะไร
ก็ยังสงสัยไม่รู้ทำไม
ติดมาจากไหน มันเป็นไม่หาย
เหมือนใจมันลอยไม่รู้ทำไม Oh Yeah

ยังจะเอาเก็บไปฝันทุกคืน
ไปติดอะไร ติดใจใช่ไหม
คงเอาไม่ออกแล้วละมั้ง
ตัวเธอน่ะ เป็นเหมือนกันไหม
อยากถาม

อยากให้รู้
ใจมันเริ่มติดเธอให้
ทำไงไหวก็เธอน่ะน่ารัก
ยิ่งคิดเรื่องอื่นเท่าไร
ยิ่งติด ให้ทำไง

(Feels like a gumps gumps)
เธอเข้ามาติดกลางใจ
อยากให้รู้ เพราะเธอน่ะรู้ไหมทำกันเกินไป
แค่เธอเลยเท่านั้น
ยิ่งคิดเรื่องอื่นเท่าไร ยิ่งติด ให้ทำไง
ติดอะไร ไม่ติดเล่นเข้ามาติดกลางใจ

อยากให้รู้
ใจมันเริ่มติดเธอให้ ทำไงไหวก็เธอน่ะน่ารัก
ยิ่งคิดเรื่องอื่นเท่าไร ยิ่งติด ให้ทำไง
(Feels like a gumps gumps)
เธอเข้ามาติดกลางหัวใจ

ติดเธอไม่ไหว อยากให้รู้
เพราะเธอน่ะ รู้ไหมทำกันเกินไป
(แค่เธอเลยเท่านั้น)
ยิ่งคิดเรื่องอื่นเท่าไรยิ่งติดให้ทำไง
ติดอะไรไม่ติดเล่นเข้ามาติดกลางใจ

อยากให้รู้ Ooh ooh
เพราะเธอน่ะรู้ไหม Yoo hoo
อยากให้รู้ Ooh ooh เพราะเธอน่ะ
ติดอะไรไม่ติดเล่นเข้ามาติดกลางใจ