หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ตอนที่เธอมานอนที่ตัก (Pillowless) โดย โพลีแคท Polycat

ที่มีตั้งเยอะแยะเธอกลับวางตัว
ลงมาซบที่ตักของฉันเหมือนฝัน Oh no

ธุระก็เลื่อนออกไป เจ้านายก็อย่าเพิ่งโทร
ตอนที่เธอมานอนที่ตัก You better leave us alone
ต้องการให้นอนต่อไป รุ่มร้อนข้างในหัวใจ
เพราะระยะห่างระหว่างแก้มเธอ
กับปากของฉันเริ่มลดลง

Ooh ooh ลมหายใจ ของเราใกล้กัน
Ooh ooh มือของเธอ ในมือฉันและ
เรื่องที่ขอไว้ตอนก่อนนอนนั้น

ฉันจะไม่ทำ (สิบห้านาทีปลุก)
ฉันจะไม่ทำ (อีกครึ่งชั่วโมงปลุก)
ปล่อยให้เธอได้พักได้เลยตามสบาย
ฉันจะไม่ทำ (สิบห้านาทีปลุก)
ฉันจะไม่ทำ (อีกครึ่งชั่วโมงปลุก)
ปล่อยให้เธอฝันได้เลยตามสบาย
Baby goodnight

ให้คิดว่าฉันเป็นหมอน ที่รอมากกว่าสิบปี
เวลานี้เป็นเวลาที่รอ ได้พบเจ้าของมันสักที
เอามือเอื้อมไปปิดไฟ รุ่มร้อนข้างในหัวใจ
เพราะระยะห่างระหว่างแก้มเธอ
กับปากของฉันเริ่มลดลง

ลมหายใจ ของเราใกล้กัน
Ooh ooh มือของเธอ ในมือฉันและ
เรื่องที่ขอไว้ตอนก่อนนอนนั้น

ฉันจะไม่ทำ (สิบห้านาทีปลุก)
ฉันจะไม่ทำ (อีกครึ่งชั่วโมงปลุก)
ปล่อยให้เธอได้พักได้เลยตามสบาย
ฉันจะไม่ทำ (สิบห้านาทีปลุก)
ฉันจะไม่ทำ (อีกครึ่งชั่วโมงปลุก)
ปล่อยให้เธอฝันได้เลยตามสบาย

ฉันจะไม่ทำ (สิบห้านาทีปลุก)
ฉันจะไม่ทำ (อีกครึ่งชั่วโมงปลุก)
ปล่อยให้เธอได้พักได้เลยตามสบาย
ฉันจะไม่ทำ (สิบห้านาทีปลุก)
ฉันจะไม่ทำ (อีกครึ่งชั่วโมงปลุก)
ปล่อยให้เธอฝันได้เลยตามสบาย

ฉันจะไม่ทำ (สิบห้านาทีปลุก)
ฉันจะไม่ทำ (อีกครึ่งชั่วโมงปลุก)
Have a good have a goodnight
Have a good have a goodnight

ฉันจะไม่ทำ (สิบห้านาทีปลุก)
ฉันจะไม่ทำ (อีกครึ่งชั่วโมงปลุก)
Have a good have a goodnight
Have a good have a goodnight

ที่มีตั้งเยอะแยะเธอกลับวางตัว
ลงมาซบที่ตักของฉันเหมือนฝัน Oh no