หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ดอกไม้ปลอม โดย ศรณ์ศิลป์

เธอมองรักเราเป็นเหมือนดั่งดอกไม้ปลอม
ไม่มีกลิ่นหอม ให้ดมให้ดอมตอมหัวใจ
ไม่เบ่งไม่บานไม่ได้เติบโตไปไหนไกล
แต่มีความนัยฉันอยากบอกให้เธอรู้

ฮู้ว แต่ฉันไม่โรยรา
ฮู้ว ฉันไม่เหี่ยวเฉา
ฮู้ว เธอไม่ต้องรดน้ำพรวนดินให้เรา
ฮู้ว รักเราจะอยู่เป็นนิรันดร์

ดอกไม้ปลอมแม้ไม่มีหัวใจ
แต่ดอกไม้ปลอมก็มีสีสันสดใส
ดอกไม้ปลอมคืองานประณีตที่ตั้งใจ
ดอกไม้ปลอมก็ยังคงมีความงดงาม

ฮู้ว แต่ฉันไม่โรยรา
ฮู้ว ฉันไม่เหี่ยวเฉา
ฮู้ว เธอไม่ต้องรดน้ำพรวนดินให้เรา

ฮู้ว แต่ฉันไม่โรยรา
ฮู้ว ฉันลืมการเหี่ยวเฉา
ฮู้ว เธอไม่ต้องรดน้ำพรวนดินให้รักของเรา
ฮู้ว

ฉันจะยังอยู่ คู่แจกัน อย่างเป็นนิรันดร์