หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ซิ่งสะเดิด ED Zap โดย พี สะเดิด

ยาว ยาว
ยาว ยาว ยาว อะว่ายาว ยาว อะว่ายาว ยาว
ยาวๆ ก้อง ทำนองดังม่วน

ฮ่วนๆ ต้อง ล่องซ่อง ฟังเพลิน
กว่าลำเดิด กว่าลำล่องคักกว่าลำเต้ย
พี่น้องเอ๋ยนี่ละแม่นลำซิ่งเต้นกันมันม่วน
สุขล้วนๆ ลุงป้าหนุ่มสาว

อย่าฟ่าวเนิ่ง ไวแหน่เด้อไวแหน่เจ้าฟ่าวม่วนนำเขา
อย่าฟ่าวสูญ บาดเขาสุยอย่าถือความห้าย
มันคักหลาย ร็อกมั่วๆ บ่ตั๋วะคักแหน่
เพลงหลายแนว ว่าคักแท้ฟังแหม่ หมูเฮา

เจ้าเข้าไปเอ้าซิ่งเข้าไป ซิ่งเข้าไปเอ้าดิ้นเข้าไป
เหอะเออ เองเอ้ย เหอะเออ เอ้ย
เด๊อนางเด่อ เด้อนางเด่อ เด้อๆ นางเด่อ

อยากมีโชคฟังเบิ่งเพลงฉัน
มีแต่มันเพลงมันส์ๆ ละใส่กันเต็มม้วน
อย่าฟ่าวด่วน ล้มท่วนเมาวิน
ค่อยๆ กิน ค่อยๆ ไปละม้วนใจเทิ่งฟ้อน
ย่อนแล้วย่อน ฮอนๆ แฮงๆ
บึดจ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด ละเอ้าบึ๊ดจำบึ๊ด

ซิ่งพ่องดิ้น ดิ้พ่องซิ่ง เป็นวิงเป็นเวียน
บ่แม่นเกวียนแม่นรถถัง เบิ่งกันเด้อนั้น
เทปมันส์ๆ ร็อกมั่วๆ จำเอาไว้แหน่
จำไว้แหน่จำเอาไว้แหน่ เด้อนางเด้อ เด้อๆ นางเด้อ

เจ้าเข้าไปเอ้าซิ่งเข้าไป ซิ่งเข้าไปเอ้าดิ้นเข้าไป
เหอะเออ เองเอ้ย เหอะเออ เอ้ย
เด๊อนางเด่อ เด้อนางเด่อ เด้อๆ นางเด่อ

อยากมีโชคฟังเบิ่งเพลงฉัน
มีแต่มันเพลงมันส์ๆ ละใส่กันเต็มม้วน
อย่าฟ่าวด่วน ล้มท่วนเมาวิน
ค่อยๆ กิน ค่อย ๆ ไปละม้วนใจเทิ่งฟ้อน
ย่อนแล้วย่อน ฮอนๆ แฮงๆ
บึดจ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด ละเอ้าบึ๊ดจำบึ๊ด

ซิ่งพ่องดิ้น ดิ้พ่องซิ่ง เป็นวิงเป็นเวียน
บ่แม่นเกวียนแม่นรถถัง เบิ่งกันเด้อนั้น
เทปมันส์ ๆ ร็อกมั่ว ๆ จำเอาไว้แหน่
จำไว้แหน่จำเอาไว้แหน่ เด้อนางเด้อ เด้อๆ นางเด้อ