หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง คิดไม่ออก โดย แบมแบม แก้มใส

เธอนั้นเดินเข้ามา เข้ามา เข้ามา เข้ามาจีบฉัน
เธอพูดภาษาอิสาน อีสาน อีสาน ฉันฟังก็ไม่ค่อยจะเข้าใจ
เธอนั้นถาม นั้นถาม นั้นถาม บ้านฉันอยู่หม่องใด๋
ฉันก็งง ก็งง ก็งง กับคำที่เธอถามมา

นั่งคิด นั่งคิด อยู่ตั้งนาน
ก็เธอถามเป็นภาษาอีสานก็เลยไม่เข้าใจ

คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด
คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด
คิด คิด คิด คิดไม่ออก
คิด ฉันล่ะคิด ฉันละคิดฉันล่ะ คิด
ฉันล่ะคิด ฉันล่ะคิดคิด ฉันล่ะคิดไม่ออก

หมายความว่าไงอยากให้เธอช่วยบอก
ฉันเป็นคนบ้านนอก คิดไม่ออกคืออะไร

เธอมาชวน มาชวน มาชวน มาชวน
เธอมาชวนฉัน ไปกินข้าวนำกัน นำกัน นำกัน ไปนำกันบ่
ไปฟ่าวไป ฟ่าวไป ฟ่าวไป อย่ารีรอ
ฉันก็งง ก็งง ก็งงมันคืออะไร

คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด
คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด
คิด คิด คิด คิดไม่ออก
คิด ฉันล่ะคิด ฉันละคิดฉันล่ะ คิด
ฉันล่ะคิด ฉันล่ะคิดคิด ฉันล่ะคิดไม่ออก

หมายความว่าไงอยากให้เธอช่วยบอก
ฉันเป็นคนบ้านนอก คิดไม่ออกคืออะไร

คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด
คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด
คิด คิด คิด คิดไม่ออก
คิด ฉันล่ะคิด ฉันละคิดฉันล่ะ คิด
ฉันล่ะคิด ฉันล่ะคิดคิด ฉันล่ะคิดไม่ออก

หมายความว่าไงอยากให้เธอช่วยบอก
ฉันเป็นคนบ้านนอก คิดไม่ออกคืออะไร

คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด
คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด
คิด คิด คิด คิดไม่ออก

คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด
คิด คิด คิด คิด คิด คิด คิด
คิด คิด คิด คิด จนขาฉันถลอก

หมายความว่าไงอยากให้เธอช่วยบอก
ฉันเป็นคนบ้านนอก คิดไม่ออกคืออะไร

หมายความว่าไงอยากให้เธอช่วยบอก
ฉันเป็นคนบ้านนอก คิดไม่ออกคืออะไร