หน้าแรก รายชื่อศิลปิน

เนื้อเพลง ขอทำใจจักคาว โดย น้ำอ้อย สมใจรักษ์

บ่ต้องเว้าออกมาจากใจ ปานนั่นกะได้คำว่าซังกัน
บ่ต้องเว้ากะพอสันนิฐานออกอยู่ว่าคิดแนวได๋
บ่แม่นเฮาพึ่งฮู้จักกันเลยอ่านเกมส์คนเบิ่ดใจ
นับจากนี่มันสิเป็นจั่งได๋กะแล้วแต่

ฮู้แค่ว่าสิทำหน้าให้ดีที่สุดส่ำลูกผู้หญิงคนหนึ่งสิเฮ็ดได้
ฮักจนฮอดวาระสุดท้ายสิเจ็บป่านได๋สิยอมตายต่อหน้าเขา
ให้มันฮู้ว่าคนเคยฮักกัน มันสิกล้าใจดำกะพร้อมเศร้า
ในฐานนะว่าที่แฟนเก่ากะดีใจนำอยู่ดอก

บ่ต้องเว้าออกมาจากใจ ป่านนั่นกะได้คำว่าซังกัน
สู่ทนอยู่ฮู้ว่าทรมาน บ่พร้อมสิเสียอ้ายไป
บ่เคยห้ามให้อ้ายทนอยู่ ขอแค่เวลาให้น้องทำใจ
ช่วยต่อเวลาคนฮักอ้ายหลาย ขอทำใจจักคาวได้บ่

ฮู้แค่ว่าสิทำหน้าให้ดีที่สุดส่ำลูกผู้หญิงคนหนึ่งสิเฮ็ดได้
ฮักจนฮอดวาระสุดท้ายสิเจ็บป่านได๋สิยอมตายต่อหน้าเขา
ให้มันฮู้ว่าคนเคยฮักกัน มันสิกล้าใจดำกะพร้อมเศร้า
ในฐานนะว่าที่แฟนเก่ากะดีใจนำอยู่ดอก

บ่ต้องเว้าออกมาจากใจ ป่านนั่นกะได้คำว่าซังกัน
สู่ทนอยู่ฮู้ว่าทรมาน บ่พร้อมสิเสียอ้ายไป
บ่เคยห้ามให้อ้ายทนอยู่ ขอแค่เวลาให้น้องทำใจ
ช่วยต่อเวลาคนฮักอ้ายหลาย ขอทำใจจักคาวได้บ่

ช่วยต่อเวลาคนฮักอ้ายหลาย ขอทำใจจักคาวได้บ่